CURSOS I TALLERS

Parteixo del convenciment que en l’interior de cada persona es troba quelcom valuós i confio en la força dels símbols per expressar-ho i compartir-ho. Entenc el temps lliure com un temps per descansar i també per viure experiències que ens impulsin a conèixer-nos millor; crear vincles i gaudir de l’art en primera persona.

Em sento una artesana que utilitza els símbols com a matèria primera, una alquimista contemporània que juga amb els significats, travessa representacions i abraça la contradicció.

Els símbols em permeten anar més enllà de les paraules, fer visible l’invisible, superar la raó i integrar les emocions i la dimensió espiritual. Els símbols ens permeten expressar el més profund que hi ha en nosaltres i ens conviden a l’ acció.

En tots els cursos i tallers, situem el punt de partida en la mirada i ho fem, en primer lloc, mitjançant unes paraules d’A. Nothomb a “ La metafísica de los tubos”: ¿Cuál es la diferencia entre los ojos que poseen una mirada y los ojos que no la poseen? Esta diferencia tiene un nombre: la vida. La vida comienza donde empieza la mirada”.

Amb la frase anterior volem posar l’accent en una actitud oberta, contemplativa, crítica i curiosa que vagi més enllà de les propostes fins a definir una manera de viure.

En el mateix sentit, Byung-Chul Han a “La sociedad del cansancio”, reivindica la capacitat contemplativa com un camí de profunditat. L’autor posa l’exemple de Cézanne qui podia “veure l’olor de les coses” i recorda a Nietzsche per a qui aprendre a mirar significava “acostumbrar el ojo a mirar con calma y con paciencia, a dejar que las cosas se acerquen al ojo”.

En contraposició a les presses, la manca de temps, la hiperactivitat, l’aparença, la superficialitat, la productivitat o el rendiment com diu Byung-Chul Han, proposem un antídot, que conté els contraris: la lentitud, la paciència, la calma, el silenci, la utilitat d’allò inútil… reunits en aquesta forma de mirar i de fer a través d’objectes i símbols.

“Caminante no hay camino, se hace el camino al andar”

Volem tenir en compte les premisses dels Situacionistes incloent la seva proposta de deriva, com un caminar sense objectiu que obeeix a un esperit lúdic, centrat en l’aquí i ara, sense cap més propòsit que el propi caminar, tot deixant-nos sorprendre per allò que el camí ens ofereix, moguts pel desig i les emocions; així com, reivindiquem la dimensió artística d’aquest caminar.

La societat de l’espectacle que denunciava G. Debord envaeix tots el àmbits de la realitat, és per això que volem recuperar espais de trobada, potenciar el silenci i també la paraula, l’acció i la comunitat.

Objectius generals:

  • Aprofundir en la descoberta d’un/a mateix/a
  • Retrobar-se amb l’artista que habita en el nostre interior
  • Superar la pressió de “fer-ho bé” i gaudir de la llibertat de fer-ho i de viure el moment present sense interferències
  • Ampliar el ventall d’estratègies per gestionar el malestar (estrès, ansietat, desorientació, bloquejos…).
  • Afavorir el centrament i la capacitat d’elecció.
  • Fomentar estils de vida més saludables.

Cursos

En els cursos posem l’accent en la conversa i en el suport audiovisual.
Els cursos estan adreçats a persones adultes curioses i amb ganes de conèixer i compartir d’una forma lúdica.

De què parlo quan parlo de símbols

Apropar-nos i aprofundir en l’univers simbòlic ens pot permetre conèixer-nos millor a nosaltres mateixos, així com apreciar i comprendre més a fons diferents tradicions culturals i artístiques on el símbols es fan presents.

Joc de miralls. Símbols i jocs

L’acció de jugar és una activitat simbòlica. En aquest curs aprofundirem en l’univers dels símbols a través de diferents jocs que adoptarem com a miralls per conèixer-nos millor.

Símbols a la carta

Llistat de símbols que per la seva pluralitat de significats i la vastedat de manifestacions es poden tractar de forma independent en format conferència o xerrada, i també conjuntament com un curs.

 Simbologia d’alguns objectes quotidians

Els objectes formen part de la nostra vida, ens parlen de la nostra cultura i de la nostra manera d’habitar el món.

Tallers

En els tallers tenim en compte la simbologia juntament amb conceptes de la teràpia Gestalt.
Els tallers son eminentment experiencials i impliquen la totalitat de la persona: cos ment, emocions i esperit.
Estan adreçats a persones interessades en conèixer-se millor, explorar el seu món interior i ampliar el ventall d’estratègies per identificar, acceptar i gestionar les emocions.

El viatge heroic. Una aventura interior

Un taller d’introducció a la Gestalt construït mitjançant elements simbòlics, que contempla el viatge com una metàfora de la vida.
Un camí interior que ens apropa al centre i una via per desenvolupar la nostra capacitat d’adonar-nos-en de nosaltres mateixos i de tot allò que ens envolta.

La creativitat de la mirada

La meditació basada en la visualització representa la creació, bàsicament intuïtiva i espontània d’una escena o d’una imatge en el nostre interior amb la qual podem treballar en benefici de la nostra vida. Tanquem els ulls i contemplem els nostres pensaments convertits en escenes que projecten els nostres desitjos més íntims.

Club(s) de lectura

Proposem un Club de lectura per compartir experiències de vida; on els llibres esdevinguin un mirall on poder-nos veure reflectits.

La vida secreta de les coses

Capses enigma. Creació d’històries de vida a partir d’allò que amaguen les capses en el seu interior.